تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۰۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

ما ز بوی پیرهن قانع به یاد یوسفیم
نعمت آن باشد که چشمی نیست در دنبال او