رباعی شمارهٔ ۱۸۹

تا دیدۀ دل ز دیده‏ها نگشایی
هرگز ندهند دیده‏ها بینایی
امروز از این شراب جامی در کش
مسکین تو که در امید پس فردایی