شمارهٔ ۲۴

عطار / مختارنامه / باب سی و چهارم: در صفتِ آمدن معشوق

دوش از درِ دل درآمد آن بینایی
گفتا که چه میکنی درین تنهایی
گفتم که زعشق تو شدم سودایی
سودائی خویش را چه میفرمایی