رباعی شمارهٔ ۸۳

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

اندر همه عمر خود شبی وقت نماز
آمد بر من خیال معشوق فراز
برداشت ز رخ نقاب و می گفت مرا:
باری، بنگر، که از که می‌مانی باز؟