شمارهٔ ۱۶۱

موی سفید صبحدم جان غافل است
قد خمیده صیقل آیینه دل است