رباعی شمارهٔ ۱۴۴۶

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

توبه کردم ز توبه کردن ای جان
نتوان ز قضا کشید گردن ای جان
سوگند بسر می‌نبرم لیک خوش است
سوگند به نام دوست خوردن ای جان