رباعی شمارهٔ ۱۲۱

سعدی / دیوان اشعار / رباعیات

ای دست تو آتش زده در خرمن من
تو دست نمی‌گذاری از دامن من
این دست نگارین که به سوزن زده‌ای
هرچند حلال نیست در گردن من