رباعی شمارهٔ ۳۹۳

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

راهی که به اندیشهٔ دل می‌سپری
خواهی که به هر دو عالم اندر نگری
در سرت همیشه سیرت گردون دار
کانجا که همی ترسی ازو می‌گذری