تک‌بیت شمارهٔ ۱۱۲۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

چو مینای پر از می فتنه‌ها دارم به زیر سر
شود پر شور عالم چون ز سر دستار بردارم