رباعی شمارهٔ ۶۶۴

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

در راه طلب رسیده‌ای میباید
دامان ز جهان کشیده‌ای میباید
بی‌چشمی خویش را دوا کنی ور نی
عالم همه او است دیده‌ای میباشد