تک‌بیت شمارهٔ ۱۱۰۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

هنوزم از دهان چون صبح بوی شیر می‌آمد
که چون خورشید، مطلعهای عالمگیر می‌گفتم!