شمارهٔ ۲۳

عطار / مختارنامه / باب بیست و یکم: در کار با حق گذاشتن و همه از او دیدن

تا رخت وجودت به عدم در نکشند
هر کار که کرده شد بهم درنکشند
سر بر خط لوح ازلی دار و خموش
کز هر چه قلم رفت قلم در نکشند