رباعی شمارهٔ ۱۲۵

من با تو نظر از سر هستی نکنم
اندیشه ز بالا و ز پستی نکنم
می‏بینم و می‏پرستم از روی یقین
خود بینی و خویشتن پرستی نکنم