رباعی شمارهٔ ۳۲۵

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

بی تیر غمت پشت کمان دارم من
دادم به تو دل ترا چو جان دارم من
پیش تو اگر چه بر زمین دارم پای
دستی ز غمت بر آسمان دارم من