رباعی شمارهٔ ۱۶۶۱

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

آن ظلم رسیده‌ای که دادش دادی
وانغمزده‌ای که جام شادش دادی
آن بادهٔ اولین فراموشش شد
گر باز نمی‌دهی چه یادش دادی