رباعی شمارهٔ ۵

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

سودای تو کرد لاابالی دل را
عشق تو فزود غصه حالی دل را
هر چند ز چشم زخم دوری، ای بینایی
نزدیک منی چو در خیال دل را