تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۰۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

شدند جمع دل و زلف از آشنایی هم
شکستگان جهانند مومیایی هم