تک‌بیت شمارهٔ ۱۱۷۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

گوشه‌ای کو، که دل از فکر سفر جمع کنم
پا به دامان صدف همچو گهر جمع کنم