رباعی شمارهٔ ۱۵۴۱

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

ای جان جهان به حق احسانت مرو
مستم مستم ز شیر پستانت مرو
اندر قفسم شکر می افشان و مرو
ای طوطی جان زین شکرستانت مرو