رباعی شمارهٔ ۳۳۰

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

از عشوهٔ چرخ در امانم ز تو من
و آزاد ز بند این و آنم ز تو من
هر چند ز غم جامه‌درانم ز تو من
والله که نمانم ار بمانم ز تو من