رباعی شمارهٔ ۶۹۲

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

دلتنگ مشو که دلگشائی آمد
دل نیک نواز با نوائی آمد
غم را چو مگس شکست اکنون پر و بال
کز جانب قاف جان همائی آمد