تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۹۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

تویی در دیده‌ام چون نور و محرومم ز دیدارت
نمی‌دانم ز نزدیکی کنم فریاد، یا دوری